Tra cứu thông tin về sử dụng kiểu dáng sản phẩm ở Việt Nam và nước ngoài;
Tư vấn, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ kiểu dáng;
Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện) cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ, gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
Nghiên cứu và đánh giá khả năng vi phạm các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ;
Đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
Thực thi các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng, hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý vi phạm ở Việt Nam và nước ngoài;
Tư vấn pháp luật khác có liên quan đến bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hoặc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khác.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
Bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng Công nghiệp.
Bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp;
Giấy uỷ quyền (nếu cần);
Các tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể.

Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ cho nhãn hiệu; Tư vấn cho Quý Công ty các phương án xử lý trong trường hợp nhãn hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ;

+ Tư vấn phạm vị bảo hộ, phân nhóm;
+ Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, vấn đề cho phép sử dụng nhãn hiệu, bảo vệ nhãn hiệu….
+ Tư vấn nghĩa vụ của người sử dụng nhãn hiệu.
+ Tư vấn cơ chế cấp phép, kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu và đảm bảo uy tín chất lượng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

* Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;

+ Tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
+ Trả lời các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ;
+ Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Tư vấn các vấn đề cần lưu ý sau khi được cấp văn bằng bảo hộ: nghĩa vụ phải sử dụng nhãn hiệu, thủ tục gia hạn, các vấn đề liên quan đến thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu…