Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại TOPICLAW mang đến cho bạn giá trị thiết thực nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí và được cung cấp và được tư vấn các dịch vụ về luật một cách tốt nhất.

Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh cho Doanh nghiệp tư nhân:

1. Hồ sơ Đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Quyết định bằng văn bản của Chủ Doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)

Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở chính:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Quyết định bằng văn bản của Chủ Doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

3. Hồ sơ đăng ký thay đổi tên Công ty:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Quyết định bằng văn bản của Chủ Doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

4. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn đầu tư:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Quyết định bằng văn bản của Chủ Doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

5. Hồ sơ đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

6. Hồ sơ đăng ký bán Doanh nghiệp tư nhân:

Thông báo bán doanh nghiệp tư nhân.

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh do Chủ doanh nghiệp tư nhân mới kê khai.

Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) của chủ doanh nghiệp tư nhân mới.Các loại giấy tờ khác:

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Dịch vụ khác của công ty chúng tôi:

  • Thành lập công ty cổ phần

    Luật Topiclaw là một trong những công ty luật lớn nhất cả nước, chúng tôi xin cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần như ....trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc[...]
  • Đăng ký mã vạch

    Mã số mã vạch in trên sản phẩm giúp các nhà quản lý, các siêu thị dễ quản lý hàng hóa và cũng là một khâu quan trọng trong việc phân phối sản phẩm của bạn ra thị trường. Topiclaw tự hào cung cấp dịch vụ mã số mã vạch nhanh nhất: đăng ký

http://topiclaw.com/