Đúng là dịch vụ chuyển phát bên này không thể chấp nhận. Hàg hóa gửi bẹp và vỡ hết khi đến tay người tiêu dùng