CTY DV CẦM ĐỒ 492

Chuyên nghiệp

Uy tín

Lãi suất thấp

Thời gian cầm theo thỏa thuận

Có hợp đồng cầm

Cầm xe 2&4 bánh

Dịch vụ vay vốn ngân hàng, giải chấp, đáo hạn, xử lý hồ sơ khó, giải tỏa nợ xấu, cho vay thế chấp tài sản, ứng tiền nhanh đóng thuế trước bạ nhà và xe...

Hợp thức hóa nhà, mua bán, cho tặng, khai nhận di sản thừa kế, ủy quyền, di chúc, ứng tiền đổi chủ quyền nhà, công chứng, trích lục và cấp đổi các loại giấy tờ đã cũ và thất lạc, môi giới thương mai, đầu tư tài chính.

Làm việc: 8am - 8pm

0979901111

492 Lũy Bán Bích Phường Hoà Thạnh Quận Tân PhúCùng đồng hành và phát triển!