State Farm là công ty bảo hiểm ô tô lớn nhất tại Mỹ được thành lập năm 1942. Trung bình cứ 5 chiếc xe sẽ có 1 chiếc sử dụng dịch vụ của State Farm. State Farm cũng là một công ty được thành lập theo hình thức tương hỗ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cuộc sống, dịch vụ ngân hàng và quỹ tương hỗ.

Ngoài dịch vụ chính là bảo hiểm ô tô, chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ bảo hiểm khác như:

1. Bảo hiểm xe ô tô (Automotive Insurance) xem chi tiết tại đây.
- Tham khảo thêm Fast Cars, The fast cars, Fastest cars, The fastest cars.

2. Bảo hiểm cho ngôi nhà của bạn
(Homeowners Insurance) xem chi tiết dịch vụ tại đây.
- Tham khảo thêm Cars for sale, Cars sales, Carsales

3. Bảo hiểm cho chung cư cao cấp của bạn
(Condominium Unit Owners Insurance) xem chi tiết dịch vụ tại đây.
- Tham khảo thêm Sports cars, Car pictures, Pictures cars

4. Bảo hiểm cho người thuê nhà
(Renters Insurance) xem chi tiết dịch vụ tại đây.
- Tham khảo thêm Cars for free, Car site

5. Bảo hiểm nhân thọ
(Life Insurance and Annuities) xem chi tiết dịch vụ tại đây.
- Tham khảo thêm Fast Cars, The fast cars, Fastest cars, The fastest cars.

6. Bảo hiểm kinh doanh
(Business Insurance) xem chi tiết dịch vụ tại đây.
- Tham khảo thêm Cars for sale, Cars sales, Carsales

7. Các dịch vụ bảo hiểm khác
: Bảo hiểm con người, bảo hiểm thiên tai.... xem chi tiết dịch vụ tại đây.
- Tham khảo thêm Sports cars, Car pictures, Pictures cars, Cars for free, Car site.

Ngoài ra nếu có nhu cầu mua ô tô các bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để mua các dòng xe cao cấp như: siêu xe Bugatti Veyron, Sports carsthế hệ mới.

Canadian Head Office
Add: 333 First Commerce Drive, Aurora, Ontario L4G 8A4
Tel: 905-750-4100
http://www.statefarm.ca
---------------------------------------------
Fast Cars | The fast cars | Fastest cars | The fastest cars | Cars for sale | Cars sales | Carsales | Sports cars | Car pictures | Pictures cars | Cars for free | Car site | fast fast cars | cars fast cars | fast cars tracy chapman | best car | the fastest cars in world | fastest cars world | cars for sale in | cars for sales | cars sale | sports car | car photos | free car | the car site