Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người lao động hoặc người Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài muốn lao động hợp pháp ở Việt Nam phải tiến hành xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp hay tổ chức có người lao động nước ngoài tham gia làm việc, hợp tác phải có trách nhiệm xin cấp giấy phép hoạt động cho người nước ngoài: thủ tục bao gồm thủ tục cấp mới giấy phép lao động và thủ tục cấp lại giấy phép lao động, chỉ có như vậy thì các khoản lương và phụ cấp của người lao động nước ngoài mới được đưa vào chi phí hợp lý.


Công ty dịch thuật HACO thực hiện dịch vụ giúp cung cấp giấy phép lao động nhanh chóng và hoàn thiện.


Chúng tôi giúp quý khách hàng thẩm định và chuẩn bị hồ sơ.


Đưa khách hàng đi khám sức khỏe.
Làm phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam
Tiến hành hợp pháp hóa lãnh sự: dịch thuật và chứng thực các giấy tờ có tiếng nước ngoài do các cơ quản tổ chức nước ngoài cung cấp.
Nộp giấy và nhận kết quả của giấy phép lao động.
Hãy lựa chọn công ty dịch thuật HACO để nhanh chóng có được giấy phép lao động trong thời gian ngắn, giúp các bạn tiết kiệm được chi phí và thời gian có ích.


Các nhân viên của chúng tôi có kinh nghiệm và thành thạo các quy trình từ dịch thuật đến lúc giúp các bạn hoàn thành hồ sơ xin giấy phép lao động.


Bên cạnh đấy chúng tôi xin lưu ý cho các bạn về trường hợp miễn thủ tục xin cấp giấy phép lao động:


Dựa theo công văn Số: 41/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày ngày 05 tháng 11 năm 2014 quy dịnh thì người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nước ngoài trong vòng 7 ngày làm việc phải gửi trình báo cơ quan chủ quản để xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện xin cấp giấy phép lao động. Ngoài trường hợp trên thì người nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên phải xin cấp giấy phép lao động.


Xin cấp giấy phép lao động là vì lợi ích và cũng là nghĩa vụ của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Dịch thuật giấy phép lao động cũng là trách nhiệm mà chúng tôi xin phép đảm nhận và hoàn thành có chất lượng vì lợi ích của người lao động.