DỊCH SẮC PHONG CHUYÊN NGHIỆP - DỊCH SẮC PHONG CHỮ NHO - DỊCH SẮC PHONG CHỮ HÁN - DỊCH SẮC PHONG HÁN NÔM - DỊCH SẮC PHONG CỔ - PHỤC CHẾ SẮC PHONG
DỊCH GIA PHẢ CHỮ NHO - DỊCH GIA PHẢ CHỮ HÁN - DỊCH GIA PHẢ CHỮ NÔM - DỊCH GIA PHẢ HÁN NÔM - DỊCH VĂN BIA - DỊCH CÂU ĐỐI - DỊCH BÀI VỊ
Dịch giả Công Sĩ chuyên dịch thuật Hán nôm 30 năm kinh nghiệm, từng công tác ở Viện KHXH & NVQG tại Tp.HCM, đã dịch hàng trăm gia phả và sắc phong chữ Hán cho các dòng họ, biên dịch hàng trăm đầu sách các loại.
CHUYÊN:
– Dịch sắc phong cổ, dịch sắc phong chữ Hán, dịch sắc phong chữ Nho, dịch sắc phong Hán Nôm, dịch sắc phong chữ Hán cổ, dịch sắc phong thời Nguyễn, dịch sắc phong thời Lê, phục chế sắc phong.
– Dịch gia phả chữ Nho, dịch gia phả chữ Hán, dịch gia phả chữ Nôm, dịch gia phả Hán Nôm, lập gia phả dòng họ, thiết kế gia phả, vẽ cây gia phả, vẽ cây phả đồ, vẽ cây phả hệ dòng họ.
– Dịch tài liệu chữ Hán, dịch văn bia, dịch câu đối, dịch bài vị chữ Hán.
Liên hệ: Lê Công Sĩ
Đt: 0123.317.0601
Mail: sidichthuat@gmail.com
Đc: 34 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương (gần ngã tư cầu vượt Linh Xuân – Thủ Đức).
Xem chi tiết tại: http://lecongsi.blogspot.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/si.lecong