Địa chỉ bán sách mẫu hợp đồng kt mới nhất 2012
MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ MỚI NHẤT NĂM 2012Mã sách: hợp đồng kinh tế
Tác giả: Quý Long-Kim Thư
Nhà xuất bản: Lao Động
Năm xuất bản: năm 2012
Số trang: 600.00
Giá bìa: 325,000 VNĐ
Giá bán: 325,000 VNĐ


HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

MẪU HỢP ĐỒNG PHÂN LOẠI CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ KHI KÝ KẾT, THỤC HIỆN HỢP ĐỒNG

Cuốn sách đã hệ thống đầy đủ các Văn bản, Hợp đồng, Hồ sơ thiết yếu trong giao dịch dân sự, kinh doanh - thương mại, xây dựng..vv.., hướng dẫn soạn thảo, ký kết hợp đồng như thế nào? Biện pháp tránh rủi ro và xử lý vi phạm hợp đồng, phù hợp các giao dịch dân sự, các loại hình doanh nghiệp khác nhau

Nội dung bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Các khái niệm cơ bản về hợp đồng và giải quyết vi phạm, tranh chấp hợp đồng

Phần II Hợp đồng dân sự và mẫu hợp đồng dân sự (bao gồm các mẫu hợp đồng bất động sản, kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản; hợp đồng về đất đai; hợp đồng về tài trợ, bảo trợ, bản quyền tác phẩm, bảo mật thông tin, cam kết không cạnh tranh, sử dụng phát minh; hợp đồng cho thuê, cho mượn, trao đổi tài sản).

Phần III. Hợp đồng kinh doanh thương mại và mẫu hợp đồng kinh doanh thương mại (bao gồm các mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng đại lý, hợp đồng môi giới, phân phối hàng hóa; hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý; hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu; hợp đồng xuất nhập khẩu, hợp đồng hợp tác liên doanh, hợp đồng về giao nhân thầu trong XDCB, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng tín dụng).

Phần IV. Mẫu hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng về lao động

Liên hệ: Hà Trinh: 0935 983 988
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net