Địa chỉ bán sách incoterms 2010, mới nhất


SÁCH INCOTERMS 2010, MỚI NHẤT
Nhà xuất bản : Lao động
Mã sách: SÁCH INCOTERMS 2010
Cập nhật: 2012
Giá: 325,000 vnđ

INCOTERMS 2010 MỚI NHẤT
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGỮ ANH VIỆT

Nội dung sách bao gồm các phần chính:

UCP 600 Song ngữ Việt Anh

INCOTERMS 2010 Song ngữ Việt Anh.

Một số phương thức vận tải xuất khẩu hàng hóa

Các phương thức thanh toán quốc tế trong kinh doanh, xuất nhập khẩu

Các bước thực hiện hợp đồng ngoại thương

Quy định thủ tục hải quan ở Việt Nam

Và một số quy định mới nhất trong công tác xuất nhấp khẩu tại Việt Nam:

Nghị định 87/2010/NĐ-CP Ngày 13-8-2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một

số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

Nghị định 109/2010/NĐ-CP Ngày 04-11-2010 về kinh doanh xuất nhập khẩu …

Thủ tục kê khai hải quan, các quy định về miễn giảm thuế XNK, quy định về mức thuế các mặt hàng miễn giảm thuế

Các điều kiện thương mại quốc tế INCOTERMS 2010

* Luật trọng tài thương mại

* Các văn bản pháp luật mới về kinh doanh-xuất nhập khẩu

* Các văn bản pháp luật mới về thuế xuất nhập khẩu 2011

* Các quy định mới về trình tự, thủ tục hải quan

Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net