Địa chỉ bán nien giam thong ke 2011, xuất bản 2012

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2011, NIEN GIAM THONG KE NAM 2011Mã sách: toàn quốc 2011 (tóm tắt)
Tác giả: Tổng cục thống kê
Nhà xuất bản: Thống Kê
Năm xuất bản: quý III/2011
Số trang: 973.00
Giá bìa: 0 VNĐ
Giá bán: 0 VNĐ


NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TOÀN QUỐC 2011 - SONG NGỮ ANH VIỆT

(tóm tắt)phát hành năm 2012MỤC LỤC - CONTENTS

+ Đơn vị hành chính, dân số và lao động
Administrative units, population and labour

+ Tài khoản quốc gia
National accounts

+ Đầu tư
Investment

+ Doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể
Enterprise and individual business establishment

+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản
Agriculture, forestry and fishing

+ Công nghiệp
Industry

+ Thương mại, giá cả và du lịch
Trade, price and tourism

+ Vận tải và bưu chính, viễn thông
Transport and postal services, telecommunications

+ Giáo dục, y tế và mức sống dân cư
Education, health and living standard

Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web: sachhanoi.net