Địa chỉ bán bộ luật lao động song ngữ 2012, mới nhất


BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ 2012, MỚI NHẤT
Mã sách: bộ luật ld song ngữ
Tác giả: bộ luao động thương binh xã hội
Nhà xuất bản: Lao Động
Năm xuất bản: quý 4 năm 2012
Số trang: 500.00
Giá bìa: 325,000 VNĐ
Giá bán: 325,000 VNĐ


bộ luật lao động song ngữ 2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG và văn bản hướng dẫn thi hành

Song ngữ anh việt trung

Công tác an toàn, quy chuẩn đồ dùng bảo hộ lao động

Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm, hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, điều chỉnh hệ số lương 2012

Sách bao gồm một số ý chính sau:

* NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2012/NĐ-CP NGÀY 07-3-2012 Về sửa đổi Điều 7 NĐ 204/2004/NĐ-CP ngày 14 - 12 - 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

* THÔNG TƯ SỐ 02/2012/TT-BLĐTBXH NGÀY 18-01-2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn lao động trong khai thác và chế biến đá;­­­­­­­­­­­­­­­­­­ TT SỐ 04/2012/TT-BLĐTBXH NGÀY 16-02-2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ An toàn công nghiệp

* THÔNG TƯ SỐ 63/2011/TT- BGTVT NGÀY 22-12-2011 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

* Thông tư 41/2011/TT-BLĐTBXH NGÀY 28-12-2011Hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành; TT 05/2012TT-BLĐTBXH NGÀY 05-1-2012 Hướng dẫn điều chỉnh mức đóng BHXH …

*THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 40/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT NGÀY 28-12-2011 CỦA BỘ LAO ĐỘNG- TBXH - BỘ Y TẾ Quy định các điều kiện lao động đặc biệt đối với lao động nữ; * THÔNG TƯ SỐ 33/2011/TT-BLĐTBXH NGÀY 18-11-2011; NGHỊ ĐỊNH 102/2011/NĐ-CP ;TT 39/2011/TTLT-BYT-BTC NGÀY 11-11-2011 CỦA BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia BH y tế bị tai nạn giao thông

* Circular No. 31/2011/TT-BLDTBXH dated November 3, 2011 OF Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs, Guiding the implementation of some articles on recruiting and managing foreigners working in Vietnam …

* Phụ lục Nghị định 17/2012/NĐ-CP Ngày 13-3-2012 Hướng dẫn chi tiết Luật kiểm toán…

* Hướng dẫn chi tiết cánh tính đóng BHXH 2012 ; cách tính thang, bảng lương …

* Bộ Luật Lao động Được in với 3 ngôn ngữ Anh - Hoa - Việt …

* Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong lao động theo TTsố 08/2011/TT-BLĐTBXH ngày 22-4-2011 quy định về việc tổ chức, cá nhân lắp đặt, sử dụng, sản xuất, nhập khẩu thang máy …

* TT 03/2011/TT-BCT Ngày 15-2-2011 của Bộ Công thương quy định quy chuẩn an toàn trong khai thác than hầm lò…Thông tư 48/2011/TT-BTC, TT13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27-4-2011;TT12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26-4-2011;TT04/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 06-5-2011…

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang, Giá bán trên toàn quốc: 325.000 đồng/cuốn


Liên hệ: Hà Trinh: 0935 983 988
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net