Giáo viên lớn tuổi, kinh nghiệm trên 25 năm Tốt nghiệp DHSP Vật lý năm 1987. ĐHBK Công nghệ Thông tin năm 1998.
Nhận dạy Lập trình pascal,C, C++, Ứng dụng Web.
Dạy Toán, Lý ừ lớp 6-12 LTĐH.
Đặc biệt lấy lại căn bản cho các em bị hỏng kiến thức cơ bản trong vòng 1 tháng đầu tiên.
Dành cho những phụ huynh quan tâm tới học lực và tương lai con em mình. Xin vui lòng liên hệ: Thầy Tuấn, 0916301819 minhtuan.phàn@gmail.com. facebook.com/minhtuan.phan