Em tên Thông sinh năm 1988, sống ở Mỹ từ năm 2002. Em học THPT (9-12) và đại học bên Mỹ. Giờ đang ở TPHCM, nhận dạy kèm cho ai có con học trường quốc tế tất cả các môn Toán, Lý, Hóa, Khoa Học, History .... bằng tiếng Anh hoặc anh chị em nào với tiếng Anh giao tiếp tại nhà riêng 1 vs 1 ; 250000 vnd/1hr
STD của em: 0907709711