dạy kế toán cấp tốc cho người chưa biết gì - mới bắt đầu - kế toán tổng hợp*Dung: 090 4884 911

  • 20 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  Rất nhiều các bạn đã tốt nghiệp các chuyên ngành khác như: ngoại ngữ, kinh doanh, kỹ thuật, giáo viên, tài chính ngân hàng, thậm chí cả các bạn chỉ mới tốt nghiệp cấp III… nhưng họ mong muốn có cơ hội chuyển đổi ngành nghề công tác khác, hoặc mong muốn có một nghề để có công việc ổn định…Kế toán được coi là một trong những ngành quan trọng với lượng tuyển dụng nhiều nhất, là công cụ dễ xin việc về nhà làm và tăng thêm thu nhập dù bạn học bất kỳ ngành nào hay công việc nào.
  TỔ CHỨC GIÁO DỤC VNNP VIỆT NAM – Tự hào là công ty đầu tiên của cả nước với 14 năm hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo chuyên môn, kinh nghiệm thực tế. VNNP - Địa chỉ tin cậy với rất nhiều các khóa học Nghề cao cấp chuyên nghiệp bổ trợ cho Bằng cấp của bạn, giúp bạn đa năng hóa nghề nghiệp bản thân, có thể tự tin xin và làm ở bất kỳ vị trí công việc nào mà DN cần.
  Các khóa học mà DN chỉ cần Bạn làm được việc để họ tin tưởng và không cần Bạn có bằng cấp (Đặc biệt với DN nước ngoài): Khóa kế toán AZ, khóa kế toán tổng hợp thuế, khóa Quản Lý Hành Chính - Nhân Sự, Khóa Thư Ký Trợ Lý Giám Đốc, Khóa kinh doanh Marketing.
  BIẾT ĐÂU BẠN SẼ ĐAM MÊ – BIẾT ĐÂU NÓ LÀ SỰ NGHỆP CỦA BẠN

  NGHỀ KẾ TOÁN A-Z THỰC TẾ
  HIỆU QUẢ SAU KHÓA HỌC:
  - Học viên hiểu được quy trình thực hiện công việc kế toán nói chung trong DNTM, DVSX hoặc XL-XD;
  - Học viên thành thạo tài khoản,và định khoản,hạch toán chính xác các nghiệp vụ phát sinh thực tế trong DNTM, DVSX hoặc XL-XD;
  - Học viên thực hiên ghi chép sổ sách,lâp báo cáo tài chính,các báo cáo thuế theo quy định.
  -Học viên thực hiên và quản lý được tất cả các vị trí kế toán trong DNTM, DVSX hoặc XL-XD.
  A GIỚI THIỆU
  - Đối tượng: Dành cho người bắt đầu học kế toán
  - Thời gian : theo học viên đăng kí
  - Thời lượng đào tạo: từ 3 tháng – 5 tháng ( đào tạo tới khi thành nghề mới thôi)
  B. NỘI DUNG KHÓA HỌC
  PHẦN I: NHẬP MÔN KẾ TOÁN
  1. Nguyên lý kế toán cơ bản
  - Các khái niệm cơ bản trong kế toán;
  - Hệ thống tài khoản, phương pháp định khoản kế toán;
  - Các bài tập định khoản kế toán.
  2. Các yếu tố cơ bản trong công tác kế toán.
  - Giới thiệu quy trình thực hiện KT trong các DN
  - Giới thiệu bộ máy kế toán: Các bộ phận kế toán cụ thể tại mỗi DN, quy trình thực hiện công việc kế toán tại mỗi bộ phận để mang lại hiệu quả cao..
  - Cách lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với từng mô hình DN.
  3. Phần hành kế toán trong DN, phân biệt giữa kế toán thuế, kế toán quản trị.
  - Kế toán quản trị: Cách quản lý, lập sổ sách, báo cáo kế toán quản trị. Xây dựng, thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với hoạt động của DN, cách kiểm soát hệ thống tránh sai sót, thất thoát: hang hoá, tiền…….
  - Kế toán thuế: Bản chất các loại thuế; luật thuế; hệ thống sổ sách; báo cáo thuế theo tháng, quý, năm; phân biệt chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định thuế.
  - Phân biệt chứng từ hợp lệ trong kế toán thuế: Điều kiên được khấu trừ thuế GTGT, điều kiện được công nhận là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN…
  4. Hệ thống tài khoản kế toán và hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh.
  - Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán, cách sử dụng từng tài khoản đúng với các nghiệp vụ phát sinh.
  - Hướng dẫn hạch toán kế toán các nghiệp vụ thường phát sinh cụ thể trong các DNVVN hiện nay theo từng bước cụ thể.
  5. Cách lập chứng từ kế toán, mở sổ sách kế toán.
  - Giới thiệu hệ thống chứng từ KT: Lập chứng từ KT từ chứng từ gốc như PT, PC, PN, PX...
  - Giới thiệu hệ thống sổ sách theo quy định luật kế toán: Mở sổ sách kế toán, cách ghi sổ KT.
  6. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế.
  - Giới thiệu hệ thống BCTC: Lập bộ báo cáo TC hoàn chỉnh.
  - Cách lập báo cáo quyết toán thuế năm tài chính.
  7. Thực hành hạch toán thành thạo các bài tập kế toán từ khi phát sinh nghiệp vụ đến khi tính được kết quả kinh doanh.
  PHẦN II: THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN BỘ CHỨNG TỪ HOÀN CHỈNH CỦA DN ĐANG HOẠT ĐỘNG VỀ THƯƠNG MẠI.
  Thực hành trong vị trí một nhân viên kế toán tổng hợp, thực hiện tất cả các công việc của các vị trí kế toán khác nhau từ khi phát sinh nghiệp vụ, lập sổ sách theo dõi đến khi lên được BCTC và các báo cáo thuế….
  1.Thực hành hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh thực tế trên chứng từ sống.
  - Phân loại các chứng từ gốc kế toán theo ngành nghề hoạt động của DN
  - Viết các phiếu kế toán phù hợp với chứng từ gốc kế
  - Thực hành hạch toán từng tháng: từ khi phát sinh nghiệp vụ đến khi ra được kết quả kinh doanh và khoá số liệu kế toán.
  2.Thực hành mở các loại sổ sách kế toán theo quy định của luật kế toán.
  - Mở các sổ chi tiết theo đối tượng: hàng hoá, khấu hao TSCĐ, bảng lương...
  - Lập sổ nhật ký chung ( Loại sổ mà hầu hết tất cả các DN đang thực hiện)
  - Lập sổ quỹ, sổ cái các tài khoản từ loại 1 đến loại 9.
  - Lập các loại bảng biểu khác mang tính chặt chẽ cho hệ thống chứng từ, sổ sách.
  3.Thực hành lập BCTC, phân tích BCTC trên hệ thống sổ sách đã hoàn thành.
  - Kiểm tra tính chính xác của hệ thống sổ sách kế toán trước khi lập BCTC.
  - Lập BCTC: Bảng cân đối phát sinh, cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, chuyển lỗ, thuyết minh BCTC.
  - Phân tích BCTC phát hiện sai sót kế toán.
  - Phân tích BCTC đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh.
  4.Thực hành lập các báo cáo nội bộ và thuế theo quy định luật thuế.
  - Lập các báo cáo kế toán nội bộ phòng kế toán và Ban giám đốc: Hàng ngày, tháng, quý, năm theo yêu cầu quản lý
  - Lập tờ khai thuế môn bài
  - Lập các báo cáo thuế GTGT: Báo cáo tháng, quý, năm
  - Lập báo cáo thuế TNDN: Báo cáo tạm tính quý, quyết toán thuế TNDN năm
  - Lập báo cáo thuế TNCN: Báo cáo tháng, quý, quyết toán năm
  5.Thực hành lưu giữ hệ thống sổ sách kế toán hoàn chỉnh.
  - Lưu kẹp chứng từ kế toán với chứng từ gốc đảm bảo tra cứu và quyết toán thuế.
  - In hệ thống sổ sách kế toán hoàn chỉnh theo quy định
  - Ban giám đốc, giúp kiểm soát số liệu kế toán, kiểm soát hang hoá, tiền chặt chẽ.
  - Thảo luận về một số tình huống cụ thể trong thực hiện, quản lý kế toán và
  thuế
  - Tổng kết khoá học.
  PHẦN III: KHOÁ HỌC KẾ TOÁN SẢN XUẤT - XDXL
  1. Lý thuyết cơ bản về SX, XDXL
  - Các tài khoản sử dụng trong SX, XDXL, các rủi ro, sai phạm thường gặp và cách phòng tránh khi sử dụng vào hạch toán;
  - Nhập kho thành phẩm;
  - Các tài khoản trong xây lắp xây dựng, các cách hạch toán;
  - Cách xây dựng định mức sản xuất, chi phí công trình và phòng tránh các rủi ro thuế;
  - Hướng dẫn bóc tách công trình;
  - Cách phân bổ chi phí sản xuất, công trình hợp lý;
  - Cách tính giá thành sản phẩm sản xuất và công trình xây dựng;
  - Xuất nhập nguyên vật liệu;
  - Quy trình thực hiện hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán từ khi phát sinh chứng từ đến khi lên được kết quả kinh doanh.
  - Các rủi ro thường gặp trong kế toán SX và XDXL.
  - Kỹ năng quản lý chính xác số liệu kế toán đảm bảo quyết toán tránh rủi ro pháp luật thuế.
  2. Thực hành ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo
  - Thực hành ghi chép hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo trên PM từ chứng từ sản xuất thực tế.
  - Thực hành ghi chép hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo trên PM từ chứng từ của DN xây dựng xây lắp thực tế.
  PHẦN IV: KỸ NĂNG GIẢI TRÌNH QUYẾT TOÁN THUẾ
  - Giới thiệu quy trình quyết toán thuế thực tế với Đoàn thanh tra thuế: Kiểm tra thuế GTGT, TNDN…..
  - Hướng dẫn thực hiện kiểm tra kiểm soát hệ thống chứng từ, sổ sách trước khi quyết toán
  - Giới thiệu các tình huống thường xảy ra trong quá trình quyết toán thuế và kỹ năng giải trình nó.
  PHẦN V: KỸ NĂNG XÂY DỰNG BỘ MÁY KẾ TOÁN
  - Thiết lập các bộ phận kế toán làm việc mang tính độc lập nhưng thống nhất số liệu đảm bảo tính kịp thời các báo cáo, tính chính xác cao cho Ban giám đốc, giúp kiểm soát số liệu kế toán, kiểm soát hàng hoá, tiền chặt chẽ.
  - Thảo luận về một số tình huống cụ thể trong thực hiện, quản lý kế toán và thuế.
  PHẦN VI: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ VÀ KẾT THÚC
  - Thảo luận, định hướng phát triển nghề nghiệp kế toán: Cách thực hiện khoa học; Kỹ năng bứt phát lên các vị trí quản lý cấp cao…
  - Giải đáp thắc mắc và các kỹ năng cần thiết trong tác nghiệp công việc.
  - Kỹ năng quyết toán thuế trực tiếp và giao dịch giải trình với cơ quan thuế.
  - Thi tốt nghiệp + Giải đáp bài thi.
  1. GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
  ->Giáo trình học: Soạn theo quy trình thực hiện từng phần hành kế toán theo từng bước từ khi bắt đầu tiếp cận với chứng từ kế toán đến khi tính được kết quả kinh doanh sau thuế.
  ->Tài liệu học: Các hóa đơn chứng từ thực tế (Chứng từ sống) của DN với các loại hình đa dạng.
  2. GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY:
  ->Chuyên gia quản lý giỏi của VNNP có bề dày kinh nghiệm thực tế trong việc thiết lập hệ thống quản lý kế toán và đào tạo cán bộ phòng kế toán cho các loại hình DN trong và ngoài nước.
  ->Các kế toán trưởng kinh nghiệm của VNNP hàng ngày phải làm việc và giải quyết các công việc với nhiều tình huống thực tế khác nhau về nghiệp vụ kế toán, quản lý kế toán với cơ quan thuế.
  ->Các chuyên gia phân tích tài chính và thuế giỏi của VNNP trong việc phân tích kỹ năng quản lý tài chính kế toán và các kỹ năng quản lý, phòng tránh rủi ro thuế.
  3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
  ->Phương pháp thực tế: Học viên sẽ như nhân viên kế toán đang thực hiện các phần hành công việc kế toán thực tế từ A – Z của DN và Giáo viên là kế toán trưởng để hướng dẫn, giám sát và chỉ dẫn. Các học viên sẽ được thực hành toàn bộ trên máy vi tính kèm theo những chương trình mới nhất được cập nhập thường xuyên.
  ->Phương pháp tạo kỹ năng: Theo phương châm của VNNP: “Một người kế toán giỏi không phải chỉ là người hạch toán hoặc ghi chép SSKT giỏi mà bắt buộc phải có khả năng làm việc độc lập giỏi và xử lý tình huống kế toán chính xác, nhanh gọn, hiệu quả nhất”. Giáo viên luôn tạo áp lực và cường độ công việc cao cho học viên trong quá trình học để rèn luyện khả năng độc lập, chịu được áp lực cao, thích ứng nhanh với công việc khác nhau, tính linh hoạt cao trong xử lý các tình huống kế toán, thuế phát sinh thực tế.
  ->Phương pháp thẩm thấu và tích lũy kinh nghiệm: Rèn luyện cho học viên các kỹ năng đọc hiểu các văn bản liên quan đến kế toán, thuế. Giáo viên truyền tải các kinh nghiệm và phân tích nhiều tình huống thực tế thưởng xảy ra trong các DN nhằm rèn luyện các kỹ năng tự tìm tòi xử lý kế toán và tự tích lũy kinh nghiệm thực tế cho bản thân và các kỹ năng quản lý, phòng tránh rủi ro thuế.
  4. TRỌNG TÂM ĐÀO TẠO CỦA CÁC KHÓA HỌC.
  -> Học viên thực hiện thuần thục và tiếp cận ngay với các công việc kế toán cuả tại các DN hiện nay: Làm từ A->Z tất cả các công việc của các bộ phận kế toán khác nhau trong DN thực tế đặc biệt kế toán thuế.
  -> Học viên rèn luyện được khả năng thẩm thấu kiến thức kế toán và thuế nhanh, có kỹ năng thuần thục trong xử lý các tình huống kế toán tránh rủi ro thuế, kế toán.
  “VNNP CAM KẾT KHÔNG THU HỌC PHÍ NẾU HỌC VIÊN KHÔNG THÀNH NGHỀ”

  MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
  Hotline: 0904 884 911 Or 043 767 3385 số máy lẻ 109 (gặp Kim Dung – phòng đào tạo)
  Cty CP Giải Pháp VNNP Việt Nam: Số nhà 16, ngách 40, ngõ 260 Cầu Giấy – Hà Nội
  Liên hệ trực tuyến qua mail: phongdaotao4vnnp@gmail.com
  Yahoo : khuyenmai_vnnp
  Rất mong được hợp tác với quý vị xin chân thành cảm ơn!
  iframe: approve:
  • 20 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2


  iframe: approve:
  • 20 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  kế toán cho người chưa biết gì
  khóa học kế toán cho người chưa biết gì
  kế toán cho người chưa biết gì
  khóa học kế toán cho người chưa biết gì
  kế toán cho người chưa biết gì
  khóa học kế toán cho người chưa biết gì
  kế toán cho người chưa biết gì
  khóa học kế toán cho người chưa biết gì
  kế toán cho người chưa biết gì
  khóa học kế toán cho người chưa biết gì
  kế toán cho người chưa biết gì
  khóa học kế toán cho người chưa biết gì

  iframe: approve:
  • 20 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #4


  iframe: approve:
  • 20 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #5


  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO