dạy học cắt may tại tp hcm. học nhanh thực hành ngay, ai học nhanh có sản phẩm ngay buổi đầu đi học, còn bình thường tất cả chị em học buổi thứ 2 là có
chi tiết tại
https://www.facebook.com/HCM.TrungTa...ngNhung?ref=hl
các chị em học cơ bản là có thể may đồ dơn giản cho bản thân và gia đình rồi!