Xem Đáp án môn SINH HỌC - KHỐI B của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo -

kỳ thi TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC 2012
XEM ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC

MÃ ĐỀ 415 - 836 - 524 - 731 - 279 - 957

Để nhận đáp án môn SINH HỌC: MÃ ĐỀ 415 - 836 - 524 - 731 - 279 - 957 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Thí sinh soạn tin nhắn theo cú pháp sau:XEM ĐÁP ÁN MÔN SINH :
HDA_SINH_MÃ ĐỀ rồi gửi 8741
Ví dụ: Bạn vừa thi xong mÔn SINH HỌC mã đề 415 soạnHDA SINH 415 rồi gửi 8741Soạn tin để nhận đáp án với các mã đề khác nhau:
HDA SINH 415 rồi gửi 8741

HDA SINH 836 rồi gửi 8741

HDA SINH 524 rồi gửi 8741

HDA SINH 731 rồi gửi 8741

HDA SINH 279 rồi gửi 8741

HDA SINH 957 rồi gửi 8741
ĐĂNG KÝ NHẬN ĐIỂM THI ĐẠI HỌC SỚM NHẤT :DIEM2012_SỐ BÁO DANH rồi gửi 8741Ví dụ: Bạn vừa thi xong trường Đại học Bách khoa, để nhận điểm sớm nhất ngay khi Bộ giáo dục công bố soạn:DIEM2012 BKA2356 gửi 8741
Chúc các sĩ tử đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC NĂM 2012.