TRUNG TÂM TIN HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 13A12 TT ĐH Ngoại ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội
VP1: Số 3 Trần Quốc Hoàn. VP2: Số 21 Dương Quảng Hàm
Điện thoại: 04.628.13983 – 0963.95.95.96 – 0988.66.76.03
Website: www.giaoducquocgia.edu.vn
LẬP TRÌNH C – C++

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C:
C là ngôn ngữ lập trình vạn năng, dễ học, dễ sử dụng. Hiện nay hầu hết các hãng sản xuất phần mềm lớn đề ưu thích ngôn ngữ C hơn các ngôn ngữ khác vì C là ngôn ngữ thủ tục nhiều công dụng như: Fortran, Basic, Pascal, mặt khác C còn kết hợp với ưu điểm của ngôn ngữ lập trình cấp caovới tính hiệu quả của hợp ngữ.
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C++
C++ là ngôn ngữ lập trình bậc cao, đây là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Với cấu trúc chương trình gọn nhẹ nên người lập trình dễ dàng đưa Window 2000 Server vào bên trong các cấu trúc điều khiển để xây dựng chương trình. Tốc độ thực hiện ngôn ngữ C++ nhanh do lực tích hợp ở bên trong các ưu điểm của ngôn ngữ lập trình trước đó.
NỘI DUNG MÔN HỌC
• Khái quát về ngôn ngữ C, C++. Cấu trúc chương trình: Thao tác nhập xuất dữ liệu: Cách khai báo biến: So sánh với ngôn ngữ C, C++.
• Làm việc với các cấu trúc lập trình cơ bản: IF……, SWITCH…CASE, FOR(…), DO…WHILE, WHILE…
• Hàm trong C, C++. Khai báo và sử dụng hàm: Hàm đệ quy
• Kỹ thuật lập trình với mảng: Khai báo sử dụng mảng: Một số giải thuật với mảng
• Dữ liệu kiểu xâu ký tự (STRING): Các hàm xử lý xâu: Một số giải thuật với xâu
• Dữ liệu có cấu trúc (STRUCT): Khai báo kiểu cấu trúc: Khai báo biến cấu trúc: Mảng cấu trúc: Các giải thuật về cấu trúc.
THỜI GIAN ĐÀO TẠO:25 buổi/khóa.
HỌC PHÍ: 750.000đ/C
Quyền lợi của học viên:
- Giảm 20% học phí cho học viên có bạn bè giới thiệu, Đăng ký chương trình tiếp theo hoặc đăng ký từ 3-5 người.
- Giảm 30% học phí cho đối tượng là hộ nghèo và con em các đối tượng chính sách (có xác nhận của địa phương) hoặc đăng ký học nhóm từ 6 người trở lên.
- Học viên được thi cấp chứng chỉ cuối khóa học của BGD&ĐT.
- Được phát giáo trình và tài liệu liên quan của khóa học.
- Được bảo lưu khóa học tối đa 06 tháng.
- Được thực hành máy và truy cập Internet miễn phí vào tất cả các ngày thứ 7 và chủ nhật.
- Được chuyển ca, chuyển lớp phù hợp với công việc và có thể chuyển nhượng thẻ cho người khác.
Địa điểm 13A12 TT ĐH Ngoại ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: 13A12 TT ĐH Ngoại ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội
VP1: Số 3 Trần Quốc Hoàn. VP2: Số 21 Dương Quảng Hàm
Điện thoại: 04.628.13983 – 0963.95.95.96 – 0988.66.76.03
Website: www.giaoducquocgia.edu.vn