Xử lý vi phạm nhãn hiệu

Khi chủ nhãn hiệu phát hiện thấy có một tổ chức/cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu mà không được phép của mình, chủ nhãn hiệu phải làm gì để ngăn chặn hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu của mình?

Vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện nay đang được các doanh nghiệp rất quan tâm, đặc biệt là vi phạm quyền đối với nhãn hiệu. Công ty Sở hữu trí tuệ HAIHAN-IP sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tiến hành các thủ tục bảo vệ quyền đối với sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công việc của mình, cụ thể là: - Đánh giá sơ bộ mức độ vi phạm; - Gửi đơn giám định đến cơ quan có thẩm quyền; - Tư vấn các giải pháp pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm nhãn hiệu bao gồm: gửi thư khuyến cáo vi phạm hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý hành vi vi phạm nhãn hiệu; - Khởi kiện ra Toà án yêu cầu bồi thường thiệt hại; - Thực hiện biện pháp giám sát hải quan để ngăn chặn việc ra vào Việt Nam của các hàng hoá vi phạm tại các cửa khẩu.Ngoài ra, trong một số các vụ việc phức tạp mà chủ sở hữu nhãn hiệu rất khó tiếp cận để thu thập bằng chứng vi phạm đối với quyền sở hữu trí tuệ của mình, ví dụ như sản phẩm vi phạm chỉ được sản xuất trong các nhà máy rồi xuất sang nước ngoài mà không được bán tại Việt Nam, HAIHAN-IP sẽ có biện pháp phù hợp để hỗ trợ khách hàng tìm được các bằng chứng vi phạm để ngăn chặn kịp thời việc sản xuất hàng hoá vi phạm gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.
Xem thông tin chi tiết tại đây: Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm - Đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Hà Nội