Dạy kèm Tin học: Word, Excel, Powerpoint, Internet, Cài đặt máy tính, Tin học thiếu nhi, Tin học người lớn.
Giáo viên nhiều kinh nghiệm thực tế, phương pháp dạy dễ hiểu.
Chỉ trong vòng 7 ngày bạn có thể tự tin về kiến thức tin học của mình.
Dạy theo giờ của người học.
Xin liên hệ: Mỹ Hằng 0126 686 1918