Công dân, tổ chức ở Đà Nẵng chỉ cần trả cước phí để được nhận kết quả chuyển phát nhanh thủ tục hành chính đến nơi cư trú. Không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, người sử dụng dịch vụ còn nhận được hồ sơ sau một ngày.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo địa chỉ yêu cầu của công dân, doanh nghiệp, hướng đến việc cải thiện cách thức phục vụ chất lượng dịch vụ và tạo thuận lợi, thân thiện cho người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.


Dịch vụ này sẽ được triển khai rộng rãi trên địa bàn thành phố. Cụ thể, từ tháng 7/2014, dịch vụ được triển khai thí điểm tại UBND các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng. Đến tháng 8, khi Trung tâm hành chính hoàn thành và đưa các sở, ban, ngành về hoạt động tập trung, dịch vụ chuyển phát sẽ được triển khai tại đây.

Loại hình dịch vụ này không bắt buộc. Công dân, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu thì trả cước phí để nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà hay địa điểm đăng ký hoạt động. Với địa chỉ ở Đà Nẵng thì việc giao nhận chỉ mất một ngày. Riêng huyện Hòa Vang với đặc trưng vùng núi, thời gian nhận là hai ngày.

Dịch vụ chuyển phát này đã được triển khai ở nhiều địa phương như TP HCM, Bình Dương, Quảng Nam... Riêng Đà Nẵng là địa phương đầu tiên triển khai đồng loạt. Đà Nẵng cũng giảm cước phí ở mức thấp nhất để phù hợp khả năng chi trả của người sử dụng dịch vụ.