Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp quy nhơn.
Qua rà soát tình hình cung cấp dịch vụ đối với mỗi khách hàng sử dụng trong thời
gian qua. Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn quy định một số nội dung chủ
yếu về công tác khai thác lắp đặt, nối, phí thuê bao làm cơ sở để Công ty triển khai thực
hiện như sau:
I. Đối tượng khách hàng là hộ gia đình:
1.1 Khách hàng lắp đặt mới và khách hàng chuyển từ mạng:
– Phí hòa mạng: 100.000 đồng
– Khách hàng nộp trước 3 tháng, miễn phí hòa mạng, thu tiền vật tư theo thực tế
phát sinh.
– Khách hàng nộp trước 6 tháng, miễn phí hòa mạng, thu tiền vật tư theo thực tế
phát sinh, được sử dụng 7 tháng.
– Khách hàng nộp trước 12 tháng, miễn phí hòa mạng, được miễn phí 20m dây cáp
RG6, được sử dụng 15 tháng.
1.2. Khách hàng thuê nhà, bán nhà, mua nhà:
1.2.1 Đối với khách hàng bán nhà, mua nhà, thuê nhà nhưng chủ sử dụng trước
vẫn còn nợ thuê bao Công ty:
Khách hàng phải chứng minh mình là chủ sử dụng mới bằng các hình thức giấy
chứng nhận quyền sử dụng hoặc hợp đồng mưa bán hoặc hợp đồng thuê nhà… thì không
thu hồi tiền nợ thuê bao và tiến hành lắp mới như quy định tại mục I.1 của quy định này.
1.2.2 Đối với các hộ thuê nhà, bán nhà:
Khách hàng nợ thuê bao Công ty và thuê nhà bỏ đi nơi khác yêu cầu lắp mới, khi
phát hiện phải yêu cầu khách hàng còn nợ tiền thanh toán đầy đủ số tiền còn nợ mới được
thực hiện tại mục I.1 của quy định này.
II. Đối tượng là Khách sạn, Nhà nghỉ, Homestay:
– Miễn phí lắp đặt, hòa mạng
– Tính tiền vật tư
– Khai thác và lắp đặt 100% tổng số phòng
III. Khu vực áp dụng:
Áp dụng cho toàn bộ địa bàn có hạ tầng mạng truyền hình cáp quy nhơn (Quy
Nhơn, An Nhơn, Tây Sơn, Phù Mỹ).
Quy định này được áp dụng từ ngày 16/6/2018 và thay thế tất cả các quy định về
khai thác lắp đặt, nối, phí thuê bao dịch vụ truyền hình tại Công ty TNHH MTV Truyền
hình cáp Quy Nhơn trước đây và cho đến khi có quy định mới.
GIÁM ĐỐC

Để thuận lợi cho Quý Khách hàng trong việc đăng ký lắp đặt mới các dịch vụ truyền hình cáp quy nhơn QCATV
Quý khách có thể liên hệ:hoặc gởi qua form dưới đây chúng tôi sẽ tiếp nhận và phản hồi sớm nhất
Trân trọng!