Cung cấp tài liệu ôn thi CIMA
STT Sách/Cấp độ Mã môn học Nhà xuất bản Năm xuất bản Giá tiền
I Cấp độ cơ sở
1 Management Accounting C1
Study Text BPP 2010 150,000
Practice & Revision BPP 2010 100,000
2 Financial Accounting C2
Study Text BPP 2010 150,000
Practice & Revision BPP 2010 100,000
3 Business Mathematics C3
Study Text BPP 2010 150,000
Practice & Revision BPP 2010 100,000
4 Business Economics C4
Study Text BPP 2010 150,000
Practice & Revision BPP 2010 100,000
5 Ethics Corporate Governance And Business Law C5
Study Text BPP 2010 150,000
Practice & Revision BPP 2010 100,000

II Cấp độ tác nghiệp
1 Enterprise Operations E1
Study Text Kaplan 2011 250,000
Practice & Revision Kaplan 2011 200,000
COURSE NOTE BPP 2011 150,000
PASSCARD BPP 2011 100,000
2 Performance Operations P1
Study Text Kaplan 2011 250,000
Practice & Revision Kaplan 2011 200,000
COURSE NOTE BPP 2011 150,000
PASSCARD BPP 2011 100,000
3 Financial Operations F1
Study Text Kaplan 2011 250,000
Practice & Revision Kaplan 2011 200,000
COURSE NOTE BPP 2011 150,000
PASSCARD BPP 2011 100,000

III Cấp độ quản lý
1 Enterprise Management E2
Study Text Kaplan 2011 250,000
Practice & Revision Kaplan 2011 200,000
COURSE NOTE BPP 2011 150,000
PASSCARD BPP 2011 100,000
2 Performance Management P2
Study Text Kaplan 2011 250,000
Practice & Revision Kaplan 2011 200,000
COURSE NOTE BPP 2011 150,000
PASSCARD BPP 2011 100,000
3 Financial Management F2
Study Text Kaplan 2011 250,000
Practice & Revision Kaplan 2011 200,000
COURSE NOTE BPP 2011 150,000
PASSCARD BPP 2011 100,000

- Giá trên chưa bao gồm phí ship (free đối với các bạn ở Hà Nội, các bạn ở tỉnh/ thành phố khác phí ship sẽ được đơn vị chuyển phát nhanh thu khi giao hàng).
- Phương thức thanh toán: chuyển khoản
- Thời gian xử lý đơn hàng: 2 ngày.
- Liên hệ: 0904211082/ minh.dq2110@gmail.com. YM: dqmtdh2