Bên em đang có 5 chị Giúp việc đã có kinh nghiệm, lý lịch nhân thân rõ ràng do Hội phụ nữ địa phương giới thiệu, có thể đi làm luôn. Các mẹ có nhu cầu liên lạc cho bên em, bên em luôn sẵn sàng phục vụ các mẹ. Điện thoại: 0123 8907 468 - 0974 429 021