Mình là ảo thuật gia.Chuyên chạy show ảo thuật,chú hề bong bóng,cung cấp dụng cụ,dạy ảo thuật
Ai có nhu cầu tổ chức sự kiện,làm chương trình,sinh nhật,liên hoan,tiệc mà cần nhóm múa,ảo thuật,chú hề liên hệ mình nha
SĐT:0933428921
hoặc gmail huutaiqt101@gmail.com