Cty mình cần tuyển 1 số vị trí làm h hành chính, mẹ nào quan tâm vào đây giúp mình nhé