Cách sử dụng con lăn dính bụi phòng sạch Silicon:

  • Cách sử dụng đúng: kéo ngược con lăn về phía sau (đặc biệt với những vật cần làm sạch không phẳng)
  • Làm sạch silicone: dùng rượu khan để rửa và sau đó sấy khô bằng máy sấy tóc
  • Nên sử dụng giấy dính bụi phòng sạch DCR Pad để làm sạch con lăn Silicone để không quá mất thời gian rửa và làm sạch Silicone


>>Để xem các mẫu con lăn khác các mẹ ấn vào đây