Em có người quen tuổi 53 quê ở Lâm Đồng, chị này tính tình hiền lành thật thà cần tìm việc giúp việc nhà, chăm em bé hoặc người già, lương thỏa thuận, cần nói thêm là chị này đã có kinh nghiệm 7 năm làm công việc giúp việc nhà rồi nên các mon yên tâm nhé
Mom nào cần thi liên hệ mình : 0902724302