Có mẹ nào biết tình hình học tập ở trường Ngô Thì Nhậm không? Con mình sắp vào cấp 3 mà học dốt nên lo quá. Chắc trượt NV1 Trương định rồi, phải xuống Ngô thì Nhậm. Mẹ nào biết tình hình học tập ở đây chia sẻ mình với