mình hện tại đang có hóa đơn tiếp khách, văn phòng phầm, máy tính, điều hòa , điện thoại, máy móc văn phòng và 1 số hóa đơn khác nếu mẹ nào cần thì pm em nhé 0972795376