Mình có đầu vào xét tuyển chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào 15 trường Đại học ai có nhu cầu nộp hồ sơ thì call mình ( đảm bảo là tin cậy phí cực thấp yên tâm 100%)
Một số trường tuyển sinh nguyện vọng 2,3.

1- ĐH Giao thông VT (Khoa KT, XD Cầu đường, QL công trình XD) Khối A, D – Yêu cầu Trên điểm sàn ĐH 1 điểm.
2- ĐH Công nghệ GTVT (khoa KT; Cầu đường, Quản lý công trình XD) khối A, D trên điểm sàn ĐH 1 điểm
3- ĐH Công đoàn: Các ngành, điểm bằng sàn ĐH
4- Đh Công nghiệp các ngành- bằng điểm sàn ĐH
5- ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp-các ngành-bằng điểm sàn ĐH
6- ĐH Điện lực-Các ngành-bằng điểm sàn ĐH
7- ĐH Tài nguyên môi trường-Các ngành-bằng điểm sàn ĐH
8- ĐH Lâm nghiệp-Các ngành-bằng sàn ĐH
9- HV Bưu chính viễn thông-khối A, D từ 15đ
10- HVKTQS hệ dân sự-khối A 15đ, cao đẳng bằng điểm sàn CĐ
11- ĐH y Thái nguyên-Khu vực 1- bằng sàn ĐH
12- ĐH Thái nguyên các ngành (kinh tế, kỹ thuật, sư phạm…) bằng điểm sàn ĐH
13- ĐH Kinh tế quốc dân ngành tài chính ngân hàng (học tại ĐH Tây bắc-Sơn La) Khối A, D - bằng điểm sàn ĐH
14- ĐH Kinh doanh công nghệ HN – Khối A, D, V – Bằng điểm sàn ĐH
15- CĐ Y Hà Nam- Ninh BÌnh-Hà Tây, Hưng Yên….bằng sàn CĐ
16- CĐSP TW hệ chính quy-Thi ĐH, CĐ khối M, D- bằng sàn CĐ.