Mình đang cần mua dầu hỏa, nhưng các cây xăng ở HN ko thấy có bán.
Có bạn nào biết cây xăng ở đâu bán ko thì chỉ giúp mình biết với.
Many thanks.