Chuyên tư vấn và cung cấp các dịch vụ lam visa,gia hạn visa, thẻ lao động,thẻ cư trú....cho người nước ngoài....

Các dịch vụ liên quan đến giấy phép đkkd, các hđ văn hóa nghệ thuật....

Bạn nào có nhu cầu pm trực tiếp cho mình nhe....