Công ty TNHH công nghiệp Mạnh An, chuyên cung cấp các loại: Thùng rác công cộng ; Thùng rác gia đình ; Thùng rác trang trí ; Thùng rác mặt đá

và các thiết bị môi trường khác

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH công nghiệp Mạnh An

Tell: 0837272498 - 0466807519 - 0945683282
Email: tran.khanhduong88@gmail.com

Thùng rác công cộng


Thùng rác gia đình


Thùng rác trang trí


Thùng rác y tế


nhựa

Click vào đây để xem các sản phẩm liên quan khác : Thùng rác công nghiệp; Thùng rác nhựa; Thùng rác OTTO- SULO; Thùng rác văn phòng; Thùng rác thép; Xe thu rác; Container thu rác