Hồ sơ : 2 ảnh 3x4 + CMT phô tô + Bằng ĐH( thẻ Sv) - đối với các chứng chỉ bồi dưỡng1. Nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư: kinh phí 1.500.000đ
2. Đấu thầu (theo thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010): kinh phí 800.000đ
3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (theo thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009): Kinh phí 1.300.000đ
4. Giám sát thi công xây dựng công trình, cấp chứng nhận 3 lĩnh vực (XD dân dụng và công nghiệp, HTKT;Giao thong; Thủy lợi): kinh phí 1.300.000đ/1lv; 1.500.000đ/2lv; 1.700.000đ/3lv
5. Chỉ huy trưởng công trình xây dựng: kinh phí 1.300.000đ
6. giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: kinh phí 1.500.000đ
7. Định Giá xây dựng: kinh phí 1.300.000đ
8. Môi giới, định giá, quản lý sàn giao dịch Bất động sản: kinh phí 1.100.000đ/lĩnh vực; học cả 3 lĩnh vực kinh phí 3.000.000đ
9. An toàn lao động: kinh phí 1.000.000đ
10. thí nghiệm viên, quản lý phòng thí nghiệm: 1.900.000đ/ chuyên đề
11. chứng chỉ kế toán trưởng: 1.800.000đ
12. lập dự toán và đo bóc khối lượng: 1.100.000đ

. Dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề: Ngoài ra viện có dịch vụ xin cấp nhanh chứng chỉ hành nghề trên sở Xây dựng. Nhận hồ sơ trên toàn quốc, dịch vụ uy tín, nhanh, trọn gói tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline 24/7 : hà 01695311651

Email: ha1991nd@gmail.com

yahoo : thanhha6510