Mình nhận làm báo cáo thực tập chuyên nghành kế toán.
mình làm cho các trường Trung Cấp, Đại Học Tại Chức, Cao Đẳng.
Bạn nào chưa có dấu Công ty đơn vị liên hệ thực tập thì mình sẽ xin giúp luôn. Mình làm dam bảo từ đầu tới cuối, tới khi nào nộp hoàn chỉnh cho nhà trường.
Bản Báo Cáo mình làm từ đầu tới cuối hoàn chỉnh là 600k.
Nếu bạn chưa biết viết gì ? như thế nào ?
Goi cho mình vào SDT : 0983 .086.526 nhé - mình tên Nga