Vận chuyển 2 chiều Nhât-Việt
🇯🇵🇻🇳 Nhật - Việt: ngày 3/1
🇻🇳🇯🇵 Việt - Nhật: ngày 10/1
🇯🇵🇻🇳 Nhật - Việt: ngày 7/1
🇻🇳🇯🇵 Việt - Nhật: ngày 12/1

Nhận full cân các loại hàng hoá điện tử, ipad, iphone, máy tính, quần áo, sữa, mỹ phẩm.............
Nhận đổi tiền man sang việt, tiền việt sang man
https://www.facebook.com/Pestokyo/?ref=ts&fref=ts