Chương trình đào tạo:
XÂY DỰNG, QUẢN LÝ HỆ THỐNG LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TRONG DOANH
NGHIỆP DỰA TRÊN KPI

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC:
Ban lãnh đạo doanh nghiệp, Các nhà quản lý, cán bộ nguồn, cán bộ phòng Nhân sự, cán bộ phụ
trách lao động tiền lương, cán bộ phòng Kế toán tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan
tâm

MỤC TIÊU:

Có kiến thức tổng thể về hệ thống lương của một doanh nghiệp
Hiểu phương pháp và xây dựng hệ thống lương thưởng theo các mục tiêu và hiệu quả làm việc
Thiết kế được bản mô tả công việc
Thiết kế và tái thiết kế chế độ đãi ngộ theo chỉ tiêu và năng lực
Xây dựng chế độ lương thưởng theo kế hoạch và hiệu quả làm việc

THÔNG TIN KHÓA HỌC :

Tại Hà Nội: 02 ngày 15-16/11/2012

HỌC PHÍ:1.650.000vnđ/Khóa/HV

GIẢNG VIÊN: Giảng viên trong chương trình là các chuyên gia đến từ:
1. Bộ lao động thương binh và xã hội
2. Các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm là chuyên gia tư vấn và giảng dạy về quản trị
nguồn nhân lực, chiến lược cạnh tranh, xây dựng giả pháp về áp dụng KPI trong Doanh nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

PHẦN 1: Tổng quan về hệ thống lương, thưởng trong DN

Giới thiệu cấu trúc về tiền lương, thu nhập, hệ thống lương thưởng và các chế độ đãi ngộ khác tại
doanh nghiệp; Vai trò, các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống lương thưởng và các chế độ đãi ngộ
khác.
Các quy định pháp luật có liên quan.
Nguyên tắc 3P để xây dựng và quản lý hệ thống lương
Chính sách tiền lương hiện có trong Doanh nghiệp

Thảo luận: Xu hướng trả lương hiện nay của các DN

PHẦN 2: Quy trình xây dựng thang bảng lương hiệu quả

Theo vị trí:
Thiết lập hệ thống chức danh và mô tả công việc, cách thức phân tích công việc của các chức
danh trong công ty
Ứng dụng phương pháp HAY, 3Ps và các phương pháp khác trong công tác định giá công việc,
xây dựng bảng điểm định giá công việc. Đánh giá cá nhân và gán bậc lương, xây dựng và phát
triển hệ số lương hợp lý.
Khảo sát lương thị trường
Xây dựng hệ thống ngạch bậc lương

Bài tập tình huống: Lập kế hoạch đánh giá nhu cầu đào tạo

Theo KPI:
Thiết kế hệ thống thưởng, trả lương dựa trên thành tích

Các phương pháp xây dựng:
Thưởng theo doanh thu (bộ phận kinh doanh, bán hàng)
Thưởng nhóm (cải tiến chất lượng, DV khách hàng..)
Thưởng theo kết quả hoạt động cá nhân, bộ phận
Thưởng theo lợi nhuận

PHẦN 3: THỰC HÀNH

Đánh giá mức độ hài hòa của chế độ lương thưởng theo kết quả công việc - Nguyên nhân và
những thắc mắc liên quan đến các hình thức trả lương khác nhau
Hướng dẫn thực hành theo nhóm: Xây dựng quy chế, hệ thống lương (chọn một đơn vị bất kỳ

-----------------------------------------
Thông tin chi tiết xin liên hệ
Ms. Lê Khánh Ly- 0909 23 86 98
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán Bộ
Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ phát triển nhân lực DN
Tầng 3, Số 6 Nguyễn Công Trứ - Hai Bà - HN
Tel: 043 972 9171/ 043 972 9171 Fax: 04 625 22227
Email: lylk@ttboiduongcanbo.com.vn