1. Đối tượng:
- Các nhà quản lý doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, giám đốc các công ty.
- Trưởng phòng tài chính, phó giám đốc tài chính…
2. Mục tiêu khoá học
- Nắm được các thuật ngữ, kết cấu kế toán chuyên ngành.
- Nắm bắt được công việc phải làm của phòng kế toán.
- Kỹ năng đọc hiểu, phân tích các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính.
- Kỹ năng làm việc với cơ quan thuế.
3. Nội dung khoá học:
a. Kế toán doanh nghiệp
- Học khái niệm, cách sử dụng của tài khoản trong doanh nghiệp.
- Nắm bắt các hệ thống tài khoản thường sử dụng trong doanh nghiệp.
- Quy trình luân chuyển chứng từ trong doanh nghiệp.
- Cách đọc, hiểu báo cáo tài chính năm.
- Cách kiểm tra phát hiện lỗi sai nhanh trong báo cáo tài chính.
b. Kế toán thuế:
- Nội dung các công việc cần làm với cơ quan thuế
- Các thủ tục hành chính với cơ quan thuế.
- Trao đổi cách quản lý chéo phòng kế toán
.
4 . Lịch học + Địa điểm học:
Ca sáng
08h00 – 11h00
Từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.
Ca chiều
14h00 – 17h00
Ca tối
18h00 – 20h00
CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN AN PHÁT
- Địa chỉ: Tầng 14, P1403 Tháp B-Tòa Nhà Pico, Số 173 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP HN
- Điện thoại: 0466.807.806 / 0166.633.6789
- Email: congtyketoananphat@gmail.com