THÔNG TIN KHOÁ HỌC

  • Đối tượng học sinh: từ 6 đến 12 tuổi (cấp tiểu học) hoặc đăng ký học theo môn (2-3 môn/tuần)
  • Thời gian: từ 10/6/2013 đến 20/7/2013 (1,5 tháng)
  • Lịch học: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
  • Giờ học: từ 07h30 đến 17h30
  • Số học sinh mỗi lớp: từ 12-15h/s

ĐỊA ĐIỂM HỌC BÁN TRÚ
  • Học viện Anh ngữ Quốc tế Elink Việt Nam
  • Địa chỉ: số 11/167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại: 04. 62762044/55 | website: elink.edu.vn
  • Hotline: 0912. 611192 (Ms. Ngọc) | Email: http://www.elink.edu.vn