[Chứng chỉ nhanh] – Làm chứng chỉ tiếng Anh + Tin học toàn quốc@@
Liên hệ: Trần Phong 0934 555 615 – 01635 811 286
Email: mr.phongtb@gmail.com Yahoo: seaman_8x
THÔNG BÁO
V/v: Liên tục khai giảng hàng tuần các lớp thi cấp chứng chỉ quốc gia ngắn hạn. Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn và sử dụng trên toàn quốc, áp dụng cho mọi cá nhân, tập thể có nhu cầu.

1. Chứng chỉ do TT NN - TH cấp:
- Tin học: 130 k
- Ngoại ngữ: 150 k
Cả bộ 220k
2. Chứng chỉ do TT NN - TH thuộc Bộ GD & ĐT quản lý:
- Tin học: 300 k
- Ngoại ngữ: 300 k
Cả bộ 550k
Note:
1. Hồ sơ 1 chứng chỉ gồm: 1 CMND photo; 2 hình 3x4; đặt cọc 50 – 100k
2. Gửi hồ sơ qua đường bưu điện, lệ phí chuyển khoản. hoặc gửi qua Email
3. Chứng chỉ sẽ được gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ yêu cầu.
4. Đăng ký từ 2 hồ sơ trở lên được giảm lệ phí.
5. Thời gian làm nhanh: 2 – 3 ngày.
Tag: Chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ tin học, chứng chỉ nhanh, chứng chỉ rẻ, chứng chỉ Hà nội, chứng chỉ bộ giáo dục, chung chi tieng anh, chung chi tin hocm, chung chi nhanh, chung chi re, chung chi hanoi, chung chi, chứng chỉ