Nhà mình có người bị viêm đại tràng mãn tính đi chữa ở nhiều nơi mà chưa khỏi, có mẹ nào biết chỗ chữa khỏi mách em với nhé.