Chống thấm 2 thành phần
Giới thiệu chống thấm 2 thành phần
Vật liệu chống thấm 2 thành phần là sản phẩm dùng chống thấm được cấu tạo từ thành phần A và thành phần B, khi trộn chúng lại với nhau sẽ có được hỗn hợp chống thấm hiệu quả.
Phương Pháp thi công chống thấm
Trộn đều 2 thành phần của chất theo định mức của từng sản phẩm quy định
Tiến hành các biện pháp quét, bơm, trám, trít và những vị trí thấm nứt trên bề mặt vật liệu.
Các loại chống thấm 2 thành phần phổ biến
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều vật liệu, nhưng có một số vật liệu dùng phổ biến như sau;

Chống thấm 2 thành phần gốc Xi măng: Indoflex, Hi crete Flex 105, Sika topseal 109,107, Quicseal 104s, Masterseal 540….
Chống thấm 2 thành phần gốc Epoxy: Quicseal 119, Sika dur 752, Sika Crack seal…..
Chống thấm 2 thành phần gốc Polyurethane: Sơn Kcc Ut, Neomax 201….

Công Ty CP XÂY DỰNG CHỐNG THẤM TRƯỜNG AN
Website: http://chongthamtruongan.com
Hotphone: 0908 706035