CHO THUÊ XE DU LCH GIÁ LINH HOT TRỰC TIẾP
XE 7 CHỖ TOYOTA FOTUNER - XE 16 CHỖ TRANSIT

************************************************** ***********
LH: DN Nguyn Cưng VPĐH 32 Thnh Yên
ĐH:043-978.4560.... 093-623-6380 ch Tuyết
VPDN: 27 triệu vit vương -Hai Bà Trưng- Hà Nội
ĐT: 091.321.7278 ANH CƯỜNG
================================================== ======
XE 7 CH TOYOTA FORTUNER

+ NGÀY XE < 150km giá < 1.200.000 đ/ngày


< 250km gia < 1.600.000 đ/ngày


>250 KM Tính 7.000 đ/km/ngày


XE 16 CH FORTRANSIT


+ NGÀY XE< 150km giá < 1.600.000 đ/ngày


< 250km gia < 2.100.000 đ/ngày

> 250 KM Tính 8.000 đ/km/ngày


VI KHÁCH HÀNG LÀ CƠ QUAN, VĂN PHÒNG ĐIU HÀNH XE CHÚNG TÔI SN SÀNG H

GIÁ Đ ĐƯC LÀ NGƯI PHC V RT MONG ĐƯC PHC V QUÝ KHÁCH XIN CÁM ƠN !
(Hình ảnh tham khảo về xe)