Hiện tại mình có nhu cầu cho thuê chứng chỉ hành nghề đại học dược 3 năm để mở công ty. Giá 3-3.5 triệu/tháng. Xin liên hệ Mr. Đôn: 0936030615