Nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về công tác quản lý thuế, công khai các quy định pháp luật về thuế, thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, gia hạn thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, xác định phương thức tính thuế, nghĩa vụ thuế, kế toán thuế tất cả các loại thuế hiện hành tại Việt Nam. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách

“CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2012 – VĂN BẢN CHI TIẾT THI HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ VÀ XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Quản lý thuế và hướng dẫn mới nhất về kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế;

Phần II. Quy định mới nhất về chính sách ưu đãi miễn thuế, giảm thuế, gia hạn nộp thuế và hoàn thuế đối với doanh nghiệp;

Phần III. Quy định mới nhất về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt;

Phần IV. Quy định mới nhất về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế xuất nhập khẩu;

Phần V. Quy định mới nhất về phương pháp xác định thuế và nghĩa vụ nộp thuế đối với doanh nghiệp;

Phần VI. Quy định mới nhất về xử lý nợ đọng thuế và quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 480 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2012

GIAO TẬN NƠI

Vui lòng liên hệ: Ms.Thảo Tel: 0945 982 986

Tel: 08.666 00 627

NHÀ SÁCH SÀI GÒN

ĐC : 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Q.9

email: thao@bieuthue.net

website: www.luatlaodongvietnam.comchính sách thuế mới năm 2012, sách biểu thuế 2012
325,000 VNDnghiệp vụ thuế nhà thầu, chính sách thuế nhà thầu 2012
325,000 VNDchính sách thuế song ngữ 2012, chính sách thuế mới nhất
325,000 VNDluật thuế thu nhập doanh nghiệp, tư nhân năm 2012
325,000 VND


Tháo gỡ những khó khăn dành cho giám đốc và doanh nhân 2012
325,000 VNDluật quản lý thuế năm 2012
325,000 VND