DQ Capital là công ty giao dịch tiền tệ, vàng, chứng khoán, các chỉ số…
Được sáng lập và điều hành bởi người Việt đầu tiên tại Úc châu với tư cách là đối tác với Axitrader, chúng tôi thông báo 1 cuộc thi giao dịch tiền tệ & vàng với giải thưởng lên tới 50,000 (năm mươi ngàn) đô Úc.
Làm thế nào để tham gia:
Cuộc thi sẽ diễn ra trong 10 tuần bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 năm 2013.
Tất cả các cá nhân hay tổ chức tham dự phải đăng ký mở tài khoản thật và chuyển tiền để giao dịch tại Forex Trading Course, Forex Trading Education, How to Trade Forex - Home
Có hai hình thức tham dự cuộc thi:
1.Với tài khoản bắt đầu từ 10.000 (mười ngàn) đô Úc (sau 10 tuần sẽ so sánh
kết quả để chọn người xuất sắc nhất - ai có số tiền trong tài khoản lớn nhất sẽ
thắng cuộc với giải thưởng 40.000 (bốn mươi ngàn) đô Úc.
2.Với các tài khoản khởi đầu từ 200 tới dưới 10.000 (mười ngàn) đô Úc (sau 10
tuần- Ai có thể thắng được số PIP nhiều nhất sẽ nhận được 10.000.
Hãy nhanh chân lên để tham gia giao dịch trên thị trường tài chánh công bằng,
minh bạch và hấp dẫn nhất thế giới với khối lượng giao dịch lên tới 4.000
USDtỷ/ngày. Còn chờ gì nữa mà không tham gia.

http://dqcapital.com.au/dq-forex-vn.pdf

DQ Capital in partnership with AxiTrader, announces “The Ultimate FX-Traders
Contest: $50,000 in cash prizes to be Won”
DQ Capital is on the search for the Ultimate FX Trader and is
giving away $50,000 to find You!
How to enter;
Come and visit stand 405 to register
How it works;
• The contest runs for 10 weeks commencing 8th of November 2013.
• All participants must register and open and fund their own live account at; Forex Trading Course, Forex Trading Education, How to Trade Forex - Home
• There are two categories for entrants into the contest
o Starting capital of $10,000 (after 10 weeks, the contestant who has made the most money wins $40,000)
o Starting capital from $200 - $10,000, (after 10 weeks, the contestant who has made the most PIP’s wins $10,000).

Download http://dqcapital.com.au/dq-forex-en.pdf

Website: http://dqcapital.com.au/vn/
Email:info@dqcapital.com.au