Chỉ cần 1500.000 quý khách đã được sở hữu một công ty

- Quý khách hàng cần cung cấp thông tin sau

. CMND

. Địa chỉ đặt công ty

. Ngành nghề công ty kinh doanh

. Vốn

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, việc kê khai vốn bao nhiêu là quyền của doanh nghiệp, doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về vốn điều lệ của công ty. Trừ các ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định doanh nghiệp phải đăng ký mức vốn theo quy định của pháp luật nhưng cũng không cần chứng minh nguồn vốn mà chỉ đảm bảo chịu trách nhiệm đối với nguồn vốn kê khai và đủ nguồn vốn ký quỹ theo quy định một số ngành nghề cụ thể.


* Chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ giúp công ty hoàn thiện hơn

. Thiết kế Website chuyên nghiệp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận khách hàng

. in hóa đơn

. Khắc các loại dấu theo yêu cầu và số lượng lớn

. Xin giấy VSAT thực phẩm

. Xin chủ trương đầu tư

. Cấp và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

. Lập văn phòng đại diện

. Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

Liên hệ cho chúng tôi ngay để rút ngắn con đường đến thành công của bạn

SĐT: 0905360778 - 0888258282