Đảo chóng mặt:
0817.28.82.82
0814.28.82.82
0848.29.92.29
0843.29.92.29
0848.16.61.16
0843.16.61.16
0832.16.61.16
0835.16.61.16
0848.59.95.95
0844.59.95.95
0814.59.95.95
0817.59.95.95
Chỉ 599k, các anh sẽ được đánh võng trên sóng.
Liên hệ:
- ĐT: 01255232007/0917007999
- Zalo: 0917007999
- Skype: Thop.kd
- Fanpage: https://www.facebook.com/pg/SIMVIPGIABINHDAN