Cung cấp cho chúng tôi trang web mà bạn cần check. Backlink Cafe sẽ xuất toàn bộ backlinks trang đó theo tên miền cho bạn.
Hãy tranh thủ ngay lúc này, khi nguồn lực chúng tôi còn đủ để làm miễn phí cho bạn.Điều kiện : Like fanpage BacklinkCafe, và share bài viết này trên tường facebook bạn ở chế độ công khai.
Click vào link Form bên dưới để gửi yêu cầu.

Đặc biệt :
Khi share bài viết này trên group về SEO trên 10,000 thành viên. Bạn được miễn phí check thêm 5 tên miền.
Hãy chia sẻ để mọi người cùng được check nhé

Các bạn có thể tham khảo thêm Fanpage Backlink Cafe để biết thêm thông tin.