Cây đào tiên bằng đá tự nhiên 100%>>>>

- 18 quả thạch anh hồng

- lá cây và đế chế tác từ ngọc serpentine

- chiều cao: 50cm x chiều ngang: 40cm

Các sản phẩm liên quan đến đá: https://www.facebook.com/datrangsuccaocap/